Pravila i uslovi korištenja

  1. Objavljivanje sadržaja na eKuponu | Korisnici i eKupon

Korisnik može sa internet stranice www.ekupon.ba preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.
Korisnik se izričito obvezuje da neće na internet stranici www.ekupon.ba postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja je li neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, u skladu sa tim eKupon nije u obavezi takve
informacije iznositi ili objaviti. Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internet stranice www.ekupon.ba, korisnik garantuje da je nositelj prava na tim materijalima dao eKupon-u pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje,
prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.
Korisnik je saglasan da je korištenje internet stranice www.ekupon.ba isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. eKupon, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako eKupon nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe objavljene preko ove internet stranice.
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom
radnjom. Korisnik je saglasan da eKupon nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku. Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata,
foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga eKupon može nadgledati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog
znanja i posebnog odobrenja. Obzirom da eKupon nije u obavezi da kontroliše ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranici www.ekupon.ba, nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo kojoj oblasti internet stranicewww.ekupon.ba , tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istoj. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranici www.ekupon.ba, smatra se da korisnik daje eKupon-u pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom eKupon, njene podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internet stranicewww.ekupon.ba od strane korisnika.
eKupon nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.ekupon.ba djelomično ili u cijelini. eKupon nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na internet stranici www.ekupon.ba . Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uslovima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja. eKupon može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internet stranici www.ekupon.ba, posebno
interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uslova korištenja tako i poštivanje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim eKupon zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke/passworde ili korisničke račune korisnika.
Ekupon može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/passworde ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Ekupon ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internet stranici www.ekupon.ba postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.
eKupon nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internet stranici www.ekupon.ba
eKupon se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internet sranici www.ekupon.ba . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti eKupon-a.

2. Uslovi prodaje


Obaveze Partnera
eKupon d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: eKupon) nudi i organizuje promotivnu prodaju proizvoda i usluga u ime i za račun Partnera putem internet stranice www.ekupon.ba, tako što Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i usluge.
eKupon nije vlasnik i ne nalazi se u posjedu proizvoda niti pruža usluge koje se promotivno nude putem njegovih Internet stranica, pa nije odgovoran za eventualne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga, kao ni za postupke partnera,
Partner kao vlasnik proizvoda, odnosno pružalac usluge, obavezuje se da ugovoreni promotivni proizvod/uslugu isporuči na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde u pogledu kvalitete i savjesnog poslovanja. Obaveza eKupon-a je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.
Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža isključivo je odgovoran taj Partner. eKupon ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje su predmet promotivne prodaje. Vlasnik i izdavač Kupona je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač kupona, Partner je u potpunosti odgovoran za sve štete koje u vezi sa korištenjem Kupona pretrpi Kupac.

Kupon
Kuponi iz prethodne stavke služe kao dokaz o kupovini određenog proizvoda nakon uspješnog završetka promotivne prodaje i izdaju se na ime korisnika/kupca ili na ime koje odredi korisnik/kupac. Kuponi obavezno moraju sadržavati ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/broj Kupona, vrstu i model proizvoda/usluge, rok iskoristivosti kupona, te kontakt podatke o mjestu izvršenja kupona.
Svi Kuponi za kupovinu određenog proizvoda ili usluge koje za Partnera izdaje eKupon, koji su objavljeni na internet stranici www.ekupon.ba, ili bilo kojoj drugoj internet stranici povezanom sa eKupon.ba su promocijski kuponi koji se nude korisnicima/kupcima ispod nazivne vrijednosti i koji odgovaraju uslovima i pravilima korištenja eKupon.ba.
Da biste kupili bilo koje proizvode ili usluge koje nudimo, potrebno je da otvorite Vaš korisnički nalog, tj. da se registrujete. Otvaranje korisničkog naloga je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu Vaših Kupona i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivali svoje postavke.

Specifični dodatni uslovi i pravila korištenja Kupona kod trgovca kao Partnera
Kupon se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove
Samo se jedan Kupon smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.

Ni eKupon ni Partner nisu odgovorni za izgubljeni ili ukradeni Kupon. Kupon se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
Svaka upotreba Kupona koja nije u skladu s uslovima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Kupona. Akcijska vrijednost kupona važi do datuma naznačenog na njemu.

3. Pravila povrata


Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje pruža Partner, isključivo je odgovoran taj Partner. eKupon ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje su predmet promotivne prodaje. Partner je dužan eKuponu vratiti ukupan iznos cijene koju je Kupac uplatio na ime korištenja eKupona u slučaju da Kupac izjavi opravdanu reklamaciju na kvalitet i kvantitet isporučenih proizvoda i usluga, ili ako kupcu po njegovom zahtjevu u vrijeme važenja eKupona proizvodi ili usluge ne budu uopšte isporučeni.
Vlasnik i izdavač Kupona je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač Kupona, Partner je u potpunosti odgovoran za sve štete koje u vezi sa korištenjem Kupona pretrpi Kupac.
eKupon može prekinuti promociju Kupona u bilo kojem trenutku ukoliko partner postupa suprotno zaključenom Ugovoru ili ukoliko bi nastavljanje promocije bilo u suprotnosti sa važećim propisima.
Povrat novca je moguć isključivo ukoliko partner čija ponuda se reklamira na portalu nije u mogućnosti izvršiti uslugu za vrijeme trajanja iskoristivosti kupona, a koju je kupio kupac putem web stranice www.ekupon.ba, te prethodno ispunio sve uvjete kupovine (provjera raspoloživih sredstava, napravljena rezervacija). Povrat sredstava se vrši u roku od 14 dana nakon što kupac dostavi sve potrebne podatke na email [email protected]. Povrat sredstava se može vršiti samo u slučaju da eKupon nije izvršio plaćanje partneru ili u slučaju da je iznos povrata u visini zadržanih sredstava.


Povrat se može izvršiti na dva načina:
- povratom u vidu eKredita na korisnički račun kupca
- povratom sredstava na račun (direktnom uplatom, gotivniskim povratom, putem Webpaya, u zavisnosti od načina kupovine)
Povrat novca nije moguć za kupone kojima je istekao rok iskoristivosti naveden na svakom pojedinačnom kuponu, bez obzira na uzrok nemogućnosti korištenja kupona.
U skladu sa Zakonom o Zaštiti potrošača, kupac ima pravo na potpuni povrat novčanih sredstava unutar 14 dana od dana kupovine, ukoliko kupon nije korišten. Dokaz o neiskorištavanju kupona Partner je dužan dostaviti eKuponu.

Za putovanja turističkih agencija vrijede Opći uvjeti i uputstva za turističke
aranžmane eKupon partnera čija ponuda se reklamira na www.ekupon.ba


Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internet stranici www.ekupon.ba smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

eKupon je vodeća online platforma namijenjena online kupovini, koja svojim korisnicima nudi nevjerovatne popuste za atraktivne usluge i proizvode u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i regiji.

Partnerima nudimo veliku promociju na ekupon platformi i vodećim portalima, nove klijente, zaradu bez dodatnih troškova i naravno garantovan novac.

Podrška korisnicima Ponedjeljak - Petak 08:00-16:00
Copyright © 2024 - eKupon d.o.o.